AdWords is now Google Ads. Our new name reflects the full range of advertising options we offer across Search, Display, YouTube, and more. Learn more

Ads
3K members online now
3K members online now
For questions related to Google Shopping and Merchant Center. Learn to optimize your Shopping ads
Guide Me
star_border
Reply

Hỏi về chổ thay đổi cài đặt Nguồn Cấp Dữ Liệu của Quảng Cáo Hiển Thị

Visitor ✭ ✭ ✭
# 1
Visitor ✭ ✭ ✭

Chào anh chị,

 

Lúc tạo nhóm cho quảng cáo hiển thị thì ở bên dưới có phần

Quảng cáo động: Sử dụng nguồn cấp dữ liệu để có hiệu suất chiến dịch tốt hơn
Và khi bật tùy chọn này sẽ có thêm một tùy chọn nữa là có tạo bộ lọc hay ko. Sau khi tạo nhóm xong rồi thì em muốn thay đổi một chút ở phần tạo bộ lọc cho nó nhưng ko thể tìm thấy chổ nào để thay đổi (từ chiến dịch cho đế nhóm)
 
Anh chị nào biết thì hỗ trợ giúp em vì trong nguồn cấp của em có nhiều loại sản phẩm. Em muốn tạo bộ lọc để QC ra chính xác hơn.
1 Expert replyverified_user
1 ACCEPTED SOLUTION

Accepted Solutions
Marked as Best Answer.
Solution
Accepted by James_Clemens (Top Contributor)
6d

Hỏi về chổ thay đổi cài đặt Nguồn Cấp Dữ Liệu của Quảng Cáo Hiển Thị

Top Contributor
# 2
Top Contributor

This is an English forum only. If that is not possible, please contact Google directly here : https://support.google.com/merchants/contactflow

 

To change the filters go to your Display Remarketing Campaign > Settings > Additonal > Dynamic Ads 

 

Hope this helps.

 

Twitter | Linkedin | Community Profile | Shopping Feed Tips From FeedArmy
Did you find any helpful responses or answers to your query? If yes, please click on ‘Accept As Solution’

View solution in original post

Marked as Best Answer.
Solution
Accepted by James_Clemens (Top Contributor)
6d

Hỏi về chổ thay đổi cài đặt Nguồn Cấp Dữ Liệu của Quảng Cáo Hiển Thị

Top Contributor
# 2
Top Contributor

This is an English forum only. If that is not possible, please contact Google directly here : https://support.google.com/merchants/contactflow

 

To change the filters go to your Display Remarketing Campaign > Settings > Additonal > Dynamic Ads 

 

Hope this helps.

 

Twitter | Linkedin | Community Profile | Shopping Feed Tips From FeedArmy
Did you find any helpful responses or answers to your query? If yes, please click on ‘Accept As Solution’