AdWords
2.2K members online now
2.2K members online now
Get started with AdWords - learn the basics to get set up for success
Guide Me
star_border
Reply

có bạn nào biết cách double 1 campaign thành 2 ?

Visitor ✭ ✭ ✭
# 1
Visitor ✭ ✭ ✭

có bạn nào biết cách double 1 campaign thành 2 ko?

Vì chỉ có  chỉnh thời gian chạy 1 chút thôi nhưng mà tạo thêm campaign mới thì mất thời gian quá

Smiley Surprised

Re: có bạn nào biết cách double 1 campaign thành 2 ?

Follower ✭ ✭ ☆
# 2
Follower ✭ ✭ ☆
Hi Phuong T

Can you please post in english. I don't think adwords community is available in Vietnamese.
Cheers!
SaiChand T

Re: có bạn nào biết cách double 1 campaign thành 2 ?

Visitor ✭ ✭ ✭
# 3
Visitor ✭ ✭ ✭
Hi Phương,

Bạn muốn hỏi việc nhân bản chiến dịch, hay việc Copy cài đặt của chiến dịch cũ?

Trung Harry