AdWords
1.8K members online now
For issues or questions regarding logging in, account access, or account security
Guide Me
star_border
Reply

I keep getting redirected to adwords express

Visitor ✭ ✭ ✭
# 1
Visitor ✭ ✭ ✭

Hi,  James_Clemens, Tôi Rất Vui!! được trò chuyện cùng " Chú " 

Trước Tiên Tôi Cũng Trình bày mọi Việc Nhờ James_Clemens . và Các chuyên gia Cồng Đồng AdsWỏrds - Tôi tạo một tài khoan adswords rat Lâu tôi nhớ khoảng năm 2013 lúc ây Adswords Cũng còn ít người biết sử dụng ngay cả tôi cũng mới tập tành nên cung ko raanh lăm, tạo cho có tài khoản thôi chứ cũng khong hiển thị vì điền thông tin thannh toán không vói chính sách nen tài khoản khong hoạt động, Với lại lúc đó, Công việc của tôi cũng không được rảnh với lại do nhu cầu Adwords cũng chua cần tới nên tôi bỏ khoản mấy tháng sau tôi mới xem lại và thây ko có nhu cầu sư dụng nên tôi hủy Tài khoản luôn - Cho đến Hôn nay tôi gia dình mới thành lập môt Doanh nghiep nay muốn sử dụng mà kích hoạt lại cũng không hoat đọng đươc Tôi có gọi len Trung tam trợ giúp thì - Trung tâm trợ giup nói Tk Của bị vi phạm về chính sach không hoat động lại

 

1 Expert replyverified_user
1 ACCEPTED SOLUTION

Accepted Solutions
Marked as Best Answer.
Solution
Accepted by topic author bùi t
July

I keep getting redirected to adwords express

Top Contributor
# 2
Top Contributor

Chào,


Nếu tài khoản AdWords đã bị vô hiệu hoá, bạn có thể khôi phục nó và sử dụng nó một lần nữa. Tuy nhiên, nếu nó bị treo, nó không thể được kích hoạt lại. Hỗ trợ AdWords vượt quá chúng tôi ở đây trong cộng đồng và chúng tôi không thể hỗ trợ nếu họ đã tạm ngưng một tài khoản AdWords.

 

Trân trọng,

James

____________________________________________________________
Google My Business & Google AdWords Top Contributor
Google Partner | GYBO Agency | Local Guide | My Profile


 


 


 

View solution in original post

Marked as Best Answer.
Solution
Accepted by topic author bùi t
July

I keep getting redirected to adwords express

Top Contributor
# 2
Top Contributor

Chào,


Nếu tài khoản AdWords đã bị vô hiệu hoá, bạn có thể khôi phục nó và sử dụng nó một lần nữa. Tuy nhiên, nếu nó bị treo, nó không thể được kích hoạt lại. Hỗ trợ AdWords vượt quá chúng tôi ở đây trong cộng đồng và chúng tôi không thể hỗ trợ nếu họ đã tạm ngưng một tài khoản AdWords.

 

Trân trọng,

James

____________________________________________________________
Google My Business & Google AdWords Top Contributor
Google Partner | GYBO Agency | Local Guide | My Profile


 


 


 

I keep getting redirected to adwords express

Visitor ✭ ✭ ✭
# 3
Visitor ✭ ✭ ✭

Tôi Rất Tiếc - Nhưng Tk Của Tôi không bị vị phạm Vấn Đề Gì Nghiêm Trọng Đến Mức Phải Treo - Tôi không Muốn Mình phải sử Dụng Tai Khoản nào khác ngoài Tài khoản Gmal - Thenhan.adv@gmail..com

Tôi Xin Cam Đoan Tài khoản Này - Bị Vi phạm NGhiêm Trọng Như Vậy - Tôi Muốn Xác Minh Thông Tin Thanh Toán Qua Sô TK Tín Dụng TRỰC Tieps qUA ngân HÀNG cÓ dƯƠC KO? ""James_Clemens""

 

Tôi Không Muốn Tk Này Vì Nó Nhiều Ý Nghiã Rất Qua  Trọng Đối Tôi - Vì Tôi  Không học Nhiều - Tôi cố Gắng Phấn đấu Năm Nay Tôi Đã 33T tuổi mà Mới .Học MỚI Lớp 8 ThÔI - ""James_Clemens"" Nếu CÓ cách Khắc Phục Xin ONG Hãy Giup Toi NHÉ tKS